Nie zdążę

Nie zdążę

Read More »

Koniec samotności (S@motność w Sieci, #2)

Koniec samotności (S@motność w Sieci, #2)

Kontynuacja S motno w Sieci, ksi ki fenomenu G wni bohaterowie Ko ca samotno ci to nowe pokolenie Kuba i Nadia r wnie poznali si dzi ki Internetowi, ale w klasztorze Ich zwi zek jest ca kowitym przeciwie stwem ch odnej relacji cz cej rodzic w Kuby Wszystkie postaci niespodziewanie po c

Read More »

Renia's Diary: A Holocaust Journal

Renia's Diary: A Holocaust Journal

The long hidden diary of a young Polish woman s last days during the Holocaust, translated for the first time into English, with a foreword from American Holocaust historian Deborah Lipstadt Renia Spiegel was a young girl from an upper middle class Jewish family living on an estate in Stawki, Polan

Read More »

Wyrok (Chyłka i Zordon, #10)

Wyrok (Chyłka i Zordon, #10)

Po zdanym egzaminie adwokackim, wie o upieczony mecenas Ory ski ma zast pi Chy k jako g wna si a nap dowa kancelarii elazny McVay Pierwsza sprawa, jak poprowadzi, niechybnie zawa y na ca ej jego przysz o ci zawodowej Kordian nie ma jednak adnego wyboru zostaje zmuszony przez Piotra Lang

Read More »

Horyzont

Horyzont

Czasami prawda rozci ga si daleko za horyzont Ja owe lata bez wschod w i zachod w s o ca Wspomnienia jak burza piaskowa, jak skrzypienie desek w starym domu Smugi przesz o ci p ytko pod sk r Gry komputerowe i bu garski rap Maniek i Zuza mieszkaj po s siedzku na warszawskim Mokotowie On, by

Read More »

First to Fight: The Polish War 1939

First to Fight: The Polish War 1939

Drawing for the first time on Polish, German and Soviet sources, First to Fight is the definitive history of the German invasion of Poland, which opened the war in September 1939 Roger Moorhouse provides a dramatic narrative of military events, brought to life by a select cast of generals and polit

Read More »

Jak nakarmić dyktatora

Jak nakarmić dyktatora

Co mog powiedzie o historii ci, kt rzy gotowali w jej kluczowych momentach Co bulgota o w garnkach, kiedy wa y y si losy wiata Co dostrzegli k tem oka kucharze, kt rzy wtedy pilnowali, by nie przypali si ry , nie wykipia o mleko, nie zw gli si kotlet albo nie ula a woda z kartofli Co zjad

Read More »

Drive Your Plow Over the Bones of the Dead

Drive Your Plow Over the Bones of the Dead

WINNER OF THE NOBEL PRIZE IN LITERATURE In a remote Polish village, Janina devotes the dark winter days to studying astrology, translating the poetry of William Blake, and taking care of the summer homes of wealthy Warsaw residents Her reputation as a crank and a recluse is amplified by her not so

Read More »

Nikt nie idzie

Nikt nie idzie

Jakub Ma ecki, autor bestsellerowych Dygotu i Rdzy oraz nominowanych do Nike lad w, w zupe nie nowej ods onie Nikt nie idzie to subtelna opowie , w kt rej buzuj wielkie emocje Po tym, jak Olga zobaczy a go po raz pierwszy, uporczywie wraca do niej w my lach Tajemnicza posta z kolorowymi balo

Read More »

The Surrogate

The Surrogate

You know that feeling When you want something so badly, you almost feel you d kill for it Be careful what you wish for Kat and her husband Nick have tried everything to become parents, and are on the point of giving up Then a chance encounter with Kat s childhood friend Lisa gives Kat and Nick

Read More »

Renia's Diary: A Holocaust Journal

Renia's Diary: A Holocaust Journal

The long hidden diary of a young Polish woman s last days during the Holocaust, translated for the first time into English, with a foreword from American Holocaust historian Deborah Lipstadt Renia Spiegel was a young girl from an upper middle class Jewish family living on an estate in Stawki, Polan

Read More »

Wyrok (Chyłka i Zordon, #10)

Wyrok (Chyłka i Zordon, #10)

Po zdanym egzaminie adwokackim, wie o upieczony mecenas Ory ski ma zast pi Chy k jako g wna si a nap dowa kancelarii elazny McVay Pierwsza sprawa, jak poprowadzi, niechybnie zawa y na ca ej jego przysz o ci zawodowej Kordian nie ma jednak adnego wyboru zostaje zmuszony przez Piotra Lang

Read More »

Pianie kogutów, płacz psów

Pianie kogutów, płacz psów

wiat po ludob jstwie Kambod a po Pol Pocie Przez lata dr czyli i mordowali, swoi swoich, Khmerzy Khmer w Ci, kt rym uda o si prze y , zostali bez dom w, bez bliskich, z traum , chorob , ob dem Bywa, e ich niewola trwa od dziesi cioleci Samotno , ciemno i pustka Udaje si dotrze tylko d

Read More »

Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata

Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata

Siedem podr y w czasie A poniewa czas dany nam jest jako pami , b dzie to siedem podr y przez siedem pami ci siedmiu zwyk ych ludzi Niby ten sam wiat i te same czasy, ale widziane z r nych perspektyw mieszka ca Ugandy, USA, Kolumbii, Indii, Finlandii, Zimbabwe i Japonii Siedem opowie ci z

Read More »